Pochopení Žen

Stálo za to bojovat
Stálo za to bojovat
Pokud jste zapomněli, stála za to bojovat! Škoda, že sis to uvědomil příliš pozdě. Byla to dívka, která do tebe byla šíleně zamilovaná, ale ty ses k ní choval jako k hovnu. Nikdy jsi jí nedal všechnu svou lásku...